Ngày thi Giới tính Ngành nghề Tỉnh thành Lương cơ bản Chi tiết
22/03/2022 Nam VẬN HÀNH MÁY ( CHẾ TẠO LINH KIỆN OTO ) MIE 180,000 Yên Xem chi tiết
25/04/2022 Nam VẬN HÀNH MÁY CƠ KHÍ NC ( MÁY TIỆN , PHAY ) MIE 180,000 Yên Xem chi tiết
25/03/2022 Nam VÂN HÀNH MÁY CƠ KHÍ NC MIE 180,000 Yên Xem chi tiết
29/03/2022 Nam VẬN HÀNH MÁY NC OSAKA 170,000 Yên Xem chi tiết