Ngày thi Giới tính Ngành nghề Tỉnh thành Lương cơ bản Chi tiết
28/03/2022 Nam ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIÊP CÂY GIỐNG [TRỒNG VÀ THU HOẠCH HOA MÀU ] HOKKAIDO VÀ GUMMA 210,000 Yên Xem chi tiết
25/03/2022 Nam ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP ( TRỒNG VÀ THU HOẠCH XÀ LÁCH, BẮP NAGANO VÀ GUMMA 190,000 Yên Xem chi tiết
25/03/2022 Nam CHẾ TẠO STATOR CỘT DÂY ĐỘNG CƠ ĐIỆN, ĐÚC NHỰA NAGANO VÀ GUNMA 185,000 Yên Xem chi tiết