1. Tên công xưởng     :Vũ Tín  
  2. Địa chỉ nhà máy    :  Chương hóa – Viên Lâm
  3. Sản phẩm           :  Sản xuất Giấy Ăn
  4. Thời hạn đơn hàng  : 3 năm工種(Loại công việc) Sản xuất chế tạo
 
需求人數(Số lao động) 3 NỮ ( LẤY CẢ ĐI VỀ RỒI)
學歷(Học lực)    
  •  không yêu cầu
身高(Chiều cao)
  • 1m50 trở lên
體重(Cân nặng) Không hạn chế
 
年齡(Tuổi) 18-35  tuổi
 
婚姻(Tình trạng hôn nhân) Không yêu cầu
 
需求特別説明(Yêu cầu đặc biệt cần nắm rõ) Thao tác máy sản xuất giấy vệ sinh , giấy ăn , đóng gói, phối hợp tăng ca , nữ làm đóng gói , chân tay nhanh nhẹn , tính phục tùng cao .
 


Lương cơ bản  NT$ 24.000 tệ/tháng + tăng ca

Bình quân tăng ca : 3-4  tiếng/ngày thứ 7 phối hợp tăng ca

LIÊN HỆ TƯ VẤN: 0915.330.776 – 0988.399.940