ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU

Ngày thi Giới tính Ngành nghề Tỉnh thành Lương cơ bản Chi tiết
28/03/2022 Nam ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG THAO TÁC MÁY ĐÀI TRUNG 24,000 Đài tệ Xem chi tiết
25/03/2022 Nam ĐƠN HÀNG CÔNG XƯỞNG [LAM CON LĂN CAO SU] ĐÀI TRUNG 24,000 Đài tệ Xem chi tiết
25/03/2022 Nam ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP [CẶP VỢ CHỒNG] ĐÀO VIÊN — ĐÀI LOAN 24,000 Đài tệ Xem chi tiết
25/03/2022 Nam ĐƠN HÀNG ĐÔNG CANH ĐÀI TRUNG 24,000 Đài tệ Xem chi tiết
25/03/2022 Nữ ĐƠN HÀNG MAY TOÁN THÀNH ĐÀI TRUNG 24,000 Đài tệ Xem chi tiết
29/03/2022 Nữ DỆT SỢI, NỐI SỢI TUYẾN TÂY – CHƯƠNG HÓA 24,000 Đài tệ Xem chi tiết
28/03/2022 Nam LẮP RÁP SẢN SUẤT LINH KIỆN XE ĐẠP, MÁY CHẠY BỘ THỂ THAO ĐÀI TRUNG 24,000 Đài tệ Xem chi tiết
29/03/2022 Nữ SẢN XUẤT GIẤY ĂN CHƯƠNG HÓA – ĐÀI TRUNG 24,000 Đài tệ Xem chi tiết
30/03/2022 Nữ ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM ( THÁI THỊT, LỌC THỊT ) ĐÀI TRUNG 24,000 Đài tệ Xem chi tiết
29/03/2022 Nam GIA CÔNG THIẾT BỊ TRƯNG BÀY ( MỘC, HÀN, MÀI ) ĐÀI TRUNG 24,000 Đài tệ Xem chi tiết
29/03/2022 Nữ ĐIỆN TỬ CỬU CHÍNH ĐÀI TRUNG 24,000 Đài tệ Xem chi tiết
25/03/2022 Nam ĐƠN HÀNG LINH KIỆN KIM LOẠI TP, ĐÀO VIÊN 24,000 Đài tệ Xem chi tiết
22/03/2022 Nữ ĐƠN HÀNG KIỂM TRA LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TP . CAO HÙNG 24,000 Đài tệ Xem chi tiết
25/03/2022 Nữ ĐIỆN TỬ , LẮP RÁP, ĐÓNG GÓI , KIỂM HÀNG, VẬN CHUYỂN HÀNG ,LÀM THEO SỰ SÁP XẾP CỦA NHÀ MÁY QUẦN SÁNG 24,000 Đài tệ Xem chi tiết
25/03/2022 Nam THAO TÁC MÁY [BÁN TỰ ĐỘNG ]VẬN CHUYỂN ĐỒ,[SPSX;BÀN , TỦ , ĐỒ DÙNG VP ] CHƯƠNG HOÁ 24,000 Đài tệ Xem chi tiết

VĂN HÓA ĐÀI LOAN